Или използвайте класическите начини:

Адрес: ул. "Котел" 5
Телефон: 087 789 84 95
email: success@success-school.bg