Tyxo.bg counter

Испански eзик

english

Италианският език е език от романския клон на индоевропейските езици. За разлика от повечето романски езици, италианският е запазил разликата между кратките и удвоените съгласни в латински. От всички романски езици италианският е най-консервативен в речниковия си състав, макар че е напълно изгубил склонитбената система при имената (запазена отчасти в румънския).Основна учебна система по испански език


Nuevo Ven 1

“Nuevo VEN 1” е една от най-бързо утвърдилите се системи за изучаване на испански език като чужд, специално разработена съобразно учебния план на института „Сервантес”. При съставянето й са изпълнени всички изисквания на Европейската езикова рамка, което позволява на курсистите едновременно да усвояват езика, както и да научават нови неща и интересни факти за обществото и културата на испаноговорящите страни. Материалът, заложен в учебника за първо ниво, е структуриран в 15 урока, в които са обособени отделни секции с упражнения за различните граматически равнища. Всеки урок започва с няколко кратки диалози по актуален проблем, чрез които се въвежда основната тема и се практикува както изразяване и произношение на испански, така и разбиране при слушане. Следващите секции са насочени към обогатяване на лексиката и упражняване на граматиката с цел по-свободна комуникация.
Учебната тетрадка съдържа специално разработени допълнителни упражнения към всеки урок. Мултимедийното обучение помага изучаването на испански език да се превърне в още по-забавно и интересно изживяване. Аудио материалите улесняват правилното заучаване на произношението и са неизменна част от упражненията за разбиране при слушане. Видеосериалът, който се прожектира, е адаптиран към нивото на курсистите и предлага един новаторски начин за упражнение на усвоения материал.
След завършване на І-во ниво по учебника “Nuevo VEN 1” курсистът може да разбира и изразява основни идеи свързани с ежедневието, в писмена и устна форма. Познанията, които се получават съответстват на ниво А2 според Европейската езикова рамка.


Nuevo Ven 2

“Nuevo VEN 2” е втората част на една от най-бързо утвърдилите се системи за изучаване на испански език като чужд, специално разработена съобразно учебния план на института „Сервантес”. При съставянето й са изпълнени всички изисквания на Европейската езикова рамка, което позволява на курсистите едновременно да усвояват езика и да научават нови неща и интересни факти за обществото и културата на испаноговорящите страни. В учебника са поместени 15 урока, като всеки от тях е разделен на различни секции. В първите две чрез диалози се упражняват досега придобитите разговорни умения и се въвежда темата на урока. В секция “Граматично съдържание” се затвърждават граматичните форми и структури разработени в урока, а в секцията “Езикът в действие” се преговарят лексикалните и функционални единици чрез практика на слушане, четене, писане и говорене. Накрая в секцията “Ателие” се работи за усъвършенстване разбирането при четене и писменото изразяване чрез текстове засягащи различни културно-исторически теми от Испания и Латинска Америка.
Учебната тетрадка съдържа допълнителни упражнения към всеки урок, предназначени да доутвърдят придобитите от учебника знания.. Аудио материалите съдържат всеки един от диалозите и са неизменна част от упражненията за разбиране при слушане. Благодарение на тях курсистът във второ ниво вече може да долавя разликата между испанския, който се говори в Испания, и този в Латинска Америка. Видеосериалът предназначен за ІІ-ро ниво отново е адаптиран, както и този за І-во ниво, но вече все повече наподобява един истински телевизионен филм. Субтитрите допринасят за по-доброто разбиране, а упражненията затвърждават наученото.
След завършване на ІІ-ро ниво по учебника “Nuevo VEN 2” курсистът може да разбира и изразява сравнително сложни идеи, както и да се справя в почти всички ситуации от ежедневието. Познанията, които се получават съответстват на ниво В1 според Европейската езикова рамка.


Nuevo Ven 3

Третата част на системата “Nuevo VEN 3” съдържа по-трудни, но често срещани граматични структури и лексикални конструкциии. Усвоявайки ги, курсистът обогатява досега усвоената лексика, разширява своя речников запас с много нови думи и изрази, помагащи му да се изразява по-пълноценно на испански във всякакви сфери. Материалът е представен достъпно, уплътнен с множество примери от ежедневното общуване.
Учебникът съдържа 12 уроци, които са разделени на секции. В началото на урока са поместени подразделите “Разбиране при четене” и “Разбиране при слушане” , където се представят автентични текстове (журналистически, литературни, интернет и т. н.), както и диалози, чрез които се развиват комуникативните уменията и се разширява речниковия запас. В следващата секция “Език” се затвърждават граматичните форми и структури. Упражненията в тези секции са разработени с цел придобиване на по-голяма увереност при комуникацията на едно доста по-високо ниво, както и преодоляване на психологическата бариера, която понякога разделя курсистите от свободния изказ.
Възможности за креативна изява дават секциите “Кръжок по писане” , където се разработват съчинения по основната тема на урока, като се използват предложените модели на различни писмени форми, и “Говорилня”, където тези теми се обсъждат и дебатират.
Някои от уроците завършват със секция “Испания на живо”, която е културно-познавателна и представя различни материали, доближаващи курсиста до културата, историята и съвременността на Испания и Латинска Америка.
Учебната тетрадка съдържа допълнителни упражнения към всеки урок, които доутвърждават познанията по езика.
Записите на аудио материалите в ІІІ ниво не са адаптирани, а се представят в техния оригинален вид с цел максимално доближаване до реалните езикови ситуации.
Видео сериалът предназначен за ІІІ-то ниво се доближава максимално до представата за истински телевизионен филм. Субтитрите подпомагат по-доброто разбиране, а упражненията затвърждават наученото.
След завършване на ІІІ-то ниво по учебника “NUEVO VEN 3” курсистът може да разбира и изразява сложни идеи, както и да се справя без големи затруднения във всякакви ситуации от ежедневието. Познанията, които се получават съответстват на ниво В2 според Европейската езикова рамка.