Tyxo.bg counter

Важно! За всички видове курсове :

Продължителността на курса за едно ниво ще видите в таблицата по-долу, като средната продължителност е 1 или 2 месеца, в зависимост от посещенията ви.

Ако желаете да получите повече информация, посетете ни на ул. Петър Парчевич" 24 (карта) или се свържете с нас.Обща форма на обучение по всички езици:

Модул:


Цена на курс:


Цена за 1 човек:


Цена за 1 астр. час/човек:


Индвивидуално 20 астр. часа (1 час = 60 мин)

290 лв

290 лв

14,50 лв/човек

Група от 2-ма

340 лв

170 лв

8,50 лв/човек

Група от 3-ма

450 лв

150 лв

7,50 лв/човекПрофил международни изпити (IELTS, TOEFL, FCE, CAE and etc.):

Модул:


Цена на курс:


Цена за 1 човек:


Цена за 1 астр. час/човек:


Индвивидуално 20 астр. часа (вкл. допълнителни материали)

320 лв

320 лв

16,00 лв/човек

Група от 2-ма

500 лв

250 лв

12,50 лв/човек

Група от 3-ма

660 лв

220 лв

11,00 лв/човек

Профил допълнителни:

Модул:


Цена:


Цена за 1 астр.час без записан курс:

20,00 лв

Цена за 5 астр.часа:

100,00 лв

Цена за 10 астр.часа:

180,00 лв